Phần mềm xóa Text trong file Word hàng loạt

Xóa nội dung chữ, Text trong file Word tự động hàng loạt cực nhanh, giúp bạn tiết kiệm thời gian khi xử lý nhiều file.

Phần mềm xóa Text trong file Word hàng loạt

1. Phần mềm Word – Delete Text

Thông thường, khi xóa nội dung chữ Text trong file Word mọi người sẽ chọn cách thủ công, tìm kiếm nội dung chữ và xóa tay. Thế nhưng đối với những tài liệu lớn, có nhiều trang và nhiều nội dung thì cách làm này không còn hiệu quả. Bên cạnh đó, việc thực hiện thao tác xóa thủ công còn dễ nhầm lẫn, khiến cho việc xóa text gặp phải rất nhiều vấn đề. Phần mềm Word – Delete Text chính là giải pháp tuyệt vời để xóa nội dung text chữ trong file Word nhanh chóng và xóa hàng loạt file cùng một lúc.

2. Cách dùng Word – Delete Text xóa text trong file Word hàng loạt

Bước 1: Bạn thêm file Word cần xóa nội dung Text vào trong phần mềm Word – Delete Text.

  • Browse Files: Mở file Word
  • Browse Folder: Mở thư mục chứa file Word
  • Folder Path: Mở thư mục chứa file Word bằng đường dẫn (Nhấn Paste để dán đường dẫn)

Thêm file Word cần xóa nội dung Text

Bước 2: Khi bạn thêm file Word bằng Folder Path, bạn chọn Load Files để tải file từ thư mục vào trong phần mềm.

Chọn Load Files để tải file từ thư mục vào trong phần mềm

Bước 3: Trong trường hợp bạn thêm nhầm file, bạn có thể chọn Remove File để xóa file đang chọn hoặc Clear All để xóa tất cả các file Word và thêm lại.

Chọn Remove File để xóa file đang chọn hoặc Clear All để xóa tất cả các file Word

Bước 4: Tiếp theo, bạn điền nội dung text muốn xóa trong file Word vào cửa sổ để phần mềm hoạt động.

(Trong trường hợp bạn muốn tạo Templates để sử dụng thường xuyên thì hãy liên hệ Dịch vụ Code để được hỗ trợ tốt nhất).

Điền nội dung text muốn xóa trong file Word vào cửa sổ

Bước 5: Phần mềm Word – Delete Text hỗ trợ tối đa tới 5 nội dung Text khác nhau, bạn hãy điền lần lượt từ Text 1 đến Text 5 để xóa được nhiều nhất và tốt nhất.

Phần mềm Word – Delete Text hỗ trợ tối đa tới 5 nội dung Text khác nhau

Bước 6: Cuối cùng, bạn chọn Run Selected Files để chạy với những file đang chọn hoặc Run All Files để chạy với tất cả các file Word trong phần mềm.

Chọn Run Selected Files để chạy với những file đang chọn hoặc Run All Files để chạy với tất cả các file Word trong

Bước 7: Khi phần mềm chạy hoàn tất, bạn chọn OK và chọn Open để mở file Word kiểm tra nội dung sau khi xóa.

Chọn Open để mở file Word kiểm tra nội dung sau khi xóa

Với phần mềm Word – Delete Text bạn có thể xóa mọi nội dung text trong file Word nhanh chóng và xử lý hàng loạt file Word cùng một lúc. Hãy liên hệ với Dịch vụ Code để được hỗ trợ tốt nhất về phần mềm và phát triển phần mềm theo công việc riêng!

Viết bình luận