Phần mềm xóa ảnh, đóng dấu watermark trong file PDF hàng loạt

Khi xử lý file PDF nhiều người ngại xóa ảnh, đóng dấu watermark trong file vì chúng khó và mất nhiều thời gian. Phần mềm PDF – Remove Image Watermark giúp bạn xóa đóng dấu watermark trong file PDF hàng loạt nhanh chóng.

Phần mềm xóa ảnh, đóng dấu watermark trong file PDF hàng loạt

1. Phần mềm PDF – Remove Image Watermark

Phần mềm PDF – Remove Image Watermark được phát triển để hỗ trợ cho việc xóa đóng dấu Watermark nhanh chóng và chính xác 100%. Khi sử dụng phần mềm PDF – Remove Image Watermark xóa đóng dấu, bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Đặc biệt, phần mềm PDF – Remove Image Watermark còn hỗ trợ xử lý file PDF hàng loạt, tiết kiệm thời gian và công sức.

2. Cách sử dụng phần mềm PDF – Remove Image Watermark xóa dấu Watermark

Bước 1: Trích xuất ảnh, dấu Watermark từ file PDF.

Trong bộ công cụ phần mềm của Dịch Vụ Code có phần mềm PDF – Extract Images với nhiệm vụ trích xuất toàn bộ ảnh, dấu watermark trong file PDF. Bạn tham khảo bài viết dưới đây để biết cách sử dụng PDF – Extract Images.

Khi trích xuất hình ảnh từ file PDF, bạn sẽ thấy hình ảnh của dấu Watermark và hãy lưu trữ riêng để thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 2: Trong phần mềm PDF – Remove Image Watermark, bạn chọn Browse Images để tiến hành thêm hình ảnh, dấu Watermark cho phần mềm nhận diện trước khi xóa.

Chọn Browse Images để tiến hành thêm hình ảnh, dấu Watermark

Bước 3: Trong trường hợp bạn thêm nhầm hình ảnh, dấu Watermark bạn chọn Clear Images để xóa và thêm lại.

Đối với file PDF được đóng nhiều kiểu Watermark khác nhau thì bạn nên chọn toàn bộ các hình ảnh có liên quan đến Watermark để có thể xóa được tốt nhất.

Bước 4: Chọn file PDF cần xóa Watermak

Bước 5: Cuối cùng, bạn chọn Run Selected để chạy với file PDF đang chọn hoặc Run All để chạy với tất cả các file PDF trong phần mềm.

Chọn Run Selected để chạy với file PDF đang chọn hoặc Run All để chạy với tất cả các file PDF tr

Bước 6: Khi phần mềm chạy hoàn tất bạn chọn OK (1) và chọn Open (2) để mở file PDF sau khi xóa Watermark trên phần mềm PDF – Remove Image Watermark.

Chọn Open để mở file PDF sau khi xóa Watermark

Với phần mềm PDF – Remove Image Watermark bạn có thể xóa được Watermark trong file nhanh chóng, tiện lợi và không ảnh hưởng đến nội dung file.

Hãy liên hệ với Dịch vụ Code để được hỗ trợ phần mềm văn phòng tốt nhất.

Viết bình luận