Phần mềm tạo thư mục (Folder) hàng loạt theo danh sách

Việc tạo thư mục, folder là một thác tác đơn giản khi bạn sử dụng hệ điều hành Windows. Tuy nhiên trong 1 số trường hợp bạn cần tạo nhanh 1 loạt các thư mục, folder thì việc thao tác thủ công sẽ rất mất nhiều thời gian, vì lí do đó chúng tôi đã viết 1 phần mềm nhỏ giúp bạn tạo nhanh hàng loạt Folder.

Phần mềm tạo thư mục (Folder) hàng loạt theo danh sách

Trên đây là giao diện cơ bản của phần mềm, nó có thể được tùy chỉnh và thêm chức năng phù hợp với yêu cầu của bạn.

  • Base Path: Là folder gốc, nơi các folder con sẽ được tạo
  • List Folder Name: Nhập danh sách các Folder cần tạo
  • Create Folder: Nhập nút này để chương trình tạo nhanh hàng trăm Folder chỉ trong 1 giây.

Nếu bạn cần bổ sung hoặc tùy chỉnh các chức năng cho phù hợp với yêu cầu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.